Nauka:
 • profesura, ekonomia zdrowia i bezpieczeństwo społeczne, Uniwersytet Jagielloński (2000),
 • profesura, ekonomia, Uniwersytet Warszawski (1995),
 • habilitacja, ekonomia, Uniwersytet Warszawski (1990),
 • doktorat, ekonomia, Warszawski Instytut Planowania (1978),
 • studia magisterskie, ekonomia, Uniwersytet Warszawski (1970).
Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), niemiecki (biegły), rosyjski (biegły).

 

STANISŁAWA GOLINOWSKA

Wiceprzewodnicząca Rady

Specjalizacja: 

 • polityka społeczna
 • rynek pracy
 • systemy opieki zdrowotnej
 • systemy emerytalne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Doświadczenie:

 • Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w latach 90-tych;
 • Członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy rządach III RP w latach 1995-2005;
 • Współzałożyielka Fundacji CASE, Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji CASE, CASE Fellow;
 • Profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Instytut Zdrowia Publicznego;
 • Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w latach 2001-2009;
 • Wieloletni Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej, Polska Akademia Nauk;
 • Koordynator europejskiego projektu  Health Promotion and Prevention of Risk – Action for Seniors (PRO HEALTH 65+) w latach 2014-2017.

Profile online:
papers.ssrn.com
researchgate.com


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE