ERM II, Europe, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Research, Trade, economic integration and globalization

Polska u progu członkostwa w Unii Europejskiej. Kierunki niezbędnych reform gospodarczych

Opis projektu:

Projekt badawczy, koordynowany przez prof. Barbarę Błaszczyk, poświęcony był pogłębionej diagnozie stanu polskich reform i wskazaniu najważniejszych ograniczeń rozwoju polskiej gospodarki w przededniu akcesji i w pierwszych miesiącach członkostwa Polski w UE.

Od późnej jesieni 2002 do końca lata 2004 jedenaście podzespołów badawczych wykonało prace dotyczące następujących obszarów gospodarki:

 • uwarunkowań prawnych konkurencyjności systemowej (kordynator zespołu: Piotr Rymaszewski, uczestnicy: Piotr Kurek, Paweł Dobrowolski);
 • deregulacji rynku produktów, usług i rynku przedsiębiorczości (koordynator zespołu: Ewa Balcerowicz, uczestnicy: Edward Kozłowski, Jacek Łaszek);
 • poprawy klimatu inwestycyjnego, w tym kwestii inwestycji zagranicznych (Jacek Cukrowski, Małgorzata Jakubiak);
 • deregulacji i elastyczności rynku pracy (koordynator: Michał Boni, uczestnicy: Bartłomiej Piotrowski, Artur Radziwiłł, Aleksandra Rusielewicz, Agnieszka Sowa, Urszula Sztanderska, Mateusz Walewski, Jakub Wojnarowski);
 • tworzenia gospodarki opartej na wiedzy (zespół: Richard Woodward, Michał Górzyński, Małgorzata Jakubiak, przy wspólpracy Mateusza Walewskiego,  Kamili Kloc-Evison i Wojciecha Szymczaka);
 • kierunków naprawy finansów publicznych (zespół: Małgorzata Markiewicz, Joanna Siwińska);
 • reformy podatkowej (zespół: Jarosław Neneman, Radosław Piwowarski);
 • szacunku kosztów zaniechania i spowolnienia prywatyzacji (koordynator: Barbara Błaszczyk, uczestnicy: Małgorzata Antczak, Michał Górzyński, Wioletta Nawrot);
 • reformy ochrony zdrowia (koordynator: Stanisława Golinowska, uczestnicy: Adam Kozierkiewicz, Christoph Sowada);
 • problemów zabezpieczenia społecznego (Katarzyna Piętka, współpraca: Stanisława Golinowska);
 • oraz strategii przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (Jacek Rostowski, Wojciech Paczyński).

W ramach projektu zorganizowano 25 seminariów wewnętrznych z udziałem uczestników projektu i zaproszonych gości, podczas których dyskutowane były wyniki badań poszczególnych zespołów. Ponadto, na 4 konferencjach publicznych przedstawiono rekomendacje dotyczące następujących zagadnień (raporty z tych konferencji zostały wydane w serii Zeszyty BRE Bank-CASE):

 • Konkurencyjność reform podatkowych - Polska na tle innych krajów
 • Koszty spowolnienia prywatyzacji w Polsce
 • Reforma procesu stanowienia prawa
 • Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu?

Wstępne wnioski i rekomendacje z badań podsumowane zostały 22 października 2004 r. na konferencji prasowej.

Publiczna konferencja zamykająca projekt odbyła się 9 grudnia 2004 r.

Następujące raporty z badań ukazały się w serii "Trzeci etap reform":

 • Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, Jacek Cukrowski, Małgorzatra Jakubiak;
 • Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE - mozliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, Michał Górzyński, Richard Woodward, Malgorzata Jakubiak
 • Polityka kursowa w trzecim etapie reform w Polsce, Jacek Rostowski, Wojciech Paczyński;
 • Transfery społeczne. Problemy zakresu i trafności, Katarzyna Piętka
 • oraz Raport syntetyczny z badań pod redakcją naukową Barbary Błaszczyk zatytułowany Kierunki niezbędnych zmian  gospodarczych.