Joanna Starczewska

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

Joanna jest psychologiem i trenerem.

Od 2007 r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym realizując projekty edukacyjne związane z integracją, usamodzielnieniem i edukacją międzykulturową w Polsce i za granicą, m.in. w Wiosce Dziecięcej SOS w Armenii, w szkole Romskiej w Albanii i ośrodku dla cudzoziemców w Lininie pod Warszawą.

Posiada też doświadczenie w pracy z grupami zróżnicowanymi pod względem wiekowym i z rozmaitych środowisk – na Uniwersytetach III Wieku, w Domach Dziecka, z osobami bezrobotnymi i w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. W ramach projektu przeciwdziałania handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu, w latach 2018-2019 prowadziła zajęcia profilaktyczne dla osadzonych w aresztach śledczych na Pomorzu, zagrożonych wykorzystaniem w pracy przymusowej.

Posiada tytuł magistra psychologii oraz licencjata studiów japonistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podyplomowe studia trenerskie ukończyła w Wyższej Szkole Bankowej.

W CASE odpowiada za przygotowanie i realizację projektów szkoleniowych.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE