Stanisława Golinowska

Wiceprzewodnicząca Rady

Doświadczenie:

Obecne stanowisko:

 • wiceprzewodnicząca Rady Fundacji, CASE,
 • CASE Fellow,
 • profesor nadzwyczajny, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński,
 • członek Rady strategii Społeczno-Gospodarczej przy rządzie (1996–obecnie).

 

Poprzednie stanowiska:

 • członek zarządu, Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej, Polska Akademia Nauk,
 • członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy kolejnych rządach RP,
 • dyrektor Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warszawski (1991-1997),
 • dyrektor, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński,
 • wykładowca, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Uniwersytet Warszawski (1979-1982),
 • asystent naukowy, adiunkt, Instytut Gospodarki Narodowej (wcześniej Instytut Planowania).

 

Wykształcenie:

 • profesura, ekonomia zdrowia i bezpieczeństwo społeczne, Uniwersytet Jagielloński (2000),
 • profesura, ekonomia, Uniwersytet Warszawski (1995),
 • habilitacja, ekonomia, Uniwersytet Warszawski (1990),
 • doktorat, ekonomia, Warszawski Instytut Planowania (1978),
 • studia magisterskie, ekonomia, Uniwersytet Warszawski (1970).

 

Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), niemiecki (biegły), rosyjski (biegły).

 

Profile online:
papers.ssrn.com
researchgate.com


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE