Advisory, Bułgaria, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Institutional reforms, Labor market, social policy and social services, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Wspieranie reform gospodarczych w Bułgarii

O projekcie:

Doradztwo techniczne dla rządu Bułgarii dotyczyło zagadnień reformy emerytalnej, strategii prywatyzacji, restrukturyzacji i prywatyzacji sektorów wrażliwych oraz problematyki 'corporate governance'. Materiały z dwóch polsko-bułgarskich konferencji nt. "Restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Bułgarii" (maj 1998) oraz "Problemów restrukturyzacji sektora węgla kamiennego w Polsce i w Bułgarii" (październik 1998) opublikowane zostały w języku bułgarskim. Wnioski z prac doradczych ukazały się w języku angielskim w serii 'Raporty CASE' (Nr 34 i 35).

Projekt realizowany był we współpracy z Centre for Economic Development (CED) oraz Institute for Market Economics (IME). Koordynatorem projektu był Julian Pańków. Uczestniczyli w nim eksperci CASE oraz eksperci Instytutu Badawczo-Doradczego "Zmiany" pod kierunkiem Pawła Ruszkowskiego.

Sponsor:

Open Society Institute