Infrastructure, energy and climate change

Wkład miast i regionów śródziemnomorskich w budowanie odporności na problemy z wodą

Obecnie na świecie mamy do czynienia z kryzysem wodnym, którego przyczyną są nadmierne zapotrzebowanie, złe zarządzanie oraz wpływ potrójnego kryzysu: zmian klimatycznych, utraty bioróżnorodności i zanieczyszczenia. Alarmująco, 40% populacji światowej mieszka w regionach, które borykają się z niedoborem wody.

W południowej części basenu Morza Śródziemnego, zwłaszcza w regionie MENA, sytuacja jest jeszcze bardziej krytyczna. Ten obszar obejmuje piętnaście z dwudziestu najbardziej dotkniętych niedoborem wody krajów na świecie. Dlatego też, budowanie odporności na problemy z wodą staje się kluczowym czynnikiem w zapobieganiu i radzeniu sobie z obecnymi oraz przyszłymi kryzysami związanymi z zdrowiem, żywnością i energią.

W związku z tym, konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu zmierzenia się z tymi wyzwaniami. Naszym głównym celem powinno być zapewnienie równego i zrównoważonego dostępu do wody dla wszystkich.

Skupiając się na krajach południowej części Morza Śródziemnego oraz bazując na najlepszych praktykach z tego regionu, nasze badanie bada rolę władz lokalnych i regionalnych w budowaniu odporności na problemy z wodą, dotychczasowe osiągnięcia, pozostałe wyzwania, potencjalne rozwiązania oraz dostarcza im zaleceń dotyczących poszerzenia tej roli na ich terytoriach. Ponadto, w ramach badania dokonano mapowania możliwości finansowania projektów związanych z odpornością na problemy z wodą dostępnych dla lokalnych i regionalnych władz administracyjnych.

Sponsor projektu: Europejski Komitet Regionów

Lider projektu: CASE

Partner projektu: IEMed