Europe, Infrastructure, energy and climate change

Środki dla miast i regionów na wsparcie transformacji energetycznej w obszarze Morza Śródziemnego

Rozpoczęta w lutym 2022 roku wojna w Ukrainie istotnie przekształciła krajobraz geopolityczny i nasiliła liczne wyzwania i napięcia w regionie Morza Śródziemnego. Konflikt ten uwydatnił podatność tradycyjnych źródeł energii oraz konieczność ponownej oceny strategii rozwoju energetycznego w regionie Morza Śródziemnego. Podobnie jak pandemia COVID-19, niepewności geopolityczne przekraczają granice i pokazują, że ten obszar jest pełen daleko idących zależności.

Celem badania jest wskazanie możliwości dalszego zdywersyfikowania dostaw energii. Badanie skoncentrowane zostanie się na roli, jaką odgrywają miasta w przyspieszaniu transformacji energetycznej w obszarze Morza Śródziemnego, dostarczając lokalnym i regionalnym władzom praktycznych pomysłów na ich wkład. Badanie będzie również sprawdzać możliwe sposoby współpracy miast w całym regionie oraz okazje do wsparcia działań Platform Energetycznych UfM (szczególnie Platformy Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej UfM).

Raport ARLEM oparty na tym badaniu dostarczy członkom ARLEM zaleceń politycznych dotyczących tego, jak mogą stać się kluczowymi motorami transformacji energetycznej w swoich krajach, jak miasta i regiony mogą współpracować w sprawach energetycznych, aby przyczynić się do dywersyfikacji dostaw energii w regionie, oraz jak mogą odegrać aktywną rolę we wsparciu szesnastu priorytetowych obszarów energetycznych dla regionu Morza Śródziemnego zidentyfikowanych przez UfM (Union for Mediterranean).

Sponsor projektu: CIVEX (Komitet Regionów)

Lider projektu: CASE

Partner projektu: IEMed