Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), hiszpański (średniozaawansowany)

Marek Peda

Kierownik zespołu ds. rozwoju działalności

Marek Peda ukończył politologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademię im. Leona Koźmińskiego, Szkołę  Nauk Społecznych. Specjalizuje się w historii współczesnej Hiszpanii i systemie autonomii regionalnej w Hiszpanii. Był stypendystą hiszpańskiego MSZ i programu Marie Curie. Pracował także jako ekspert Komisji Europejskiej do spraw wyborów w krajach Ameryki Południowej i Afryki. Jest autorem artykułów nt. zarządzania projektami i funduszy strukturalnych UE w Polsce i Unii Europejskiej.

Marek posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych w ramach pomocy rozwojowej i programów edukacyjnych (np.  Erasmus Plus). Doświadczenie zdobył dzięki wieloletniej współpracy z szeregiem organizacji pozarządowych przy projektach międzynarodowych oraz współpracując z kilkoma instytucjami naukowymi w Hiszpanii i USA.


Zaangażowanie projektu: kierownik