11 Paź 2023 - 10 Paź 2025
Europe, Other Regions, Trade, economic integration and globalization

W poszukiwaniu mechanizmów łączących pseudo-przyczynowe narracje z rezultatami polityki: przypadek związku Handel-Rozwój-Migracja w podejściu UE do krajów Południowego Partnerstwa

Projekt będzie badać jakie mechanizmy przyczynowe łączą pseudo-przyczynowe narracje polityki z rezultatami polityki w obszarze Unii Europejskiej, dotyczącymi związków między handlem, rozwojem i migracją oraz jak to robią. Aby odpowiedzieć na to pytanie, projekt skoncentruje się na narracjach dotyczących rozwiązywania przyczyn migracji poprzez handel i współpracę rozwojową, tworzonych przez instytucje Unii Europejskiej w odniesieniu do krajów Południowego Partnerstwa UE. Celem projektu jest odkrycie mechanizmów przyczynowych i ich warunków ograniczających, które łączą pseudo-przyczynowe narracje polityki z rezultatami polityki w obszarze H-R-M w UE.

Projekt będzie się skupiał na mapowaniu zaangażowanych instytucji i ich narracji. Wymagać to będzie Analizy Polityki Narracyjnej oraz zebrania niezbędnych danych poprzez gromadzenie dokumentów i przeprowadzanie wywiadów z urzędnikami odpowiednich międzynarodowych instytucji. Następnie projekt będzie śledził proces łączenia pseudo-przyczynowych narracji z rezultatami polityki w obszarze H-R-M w UE. Pozwoli to na zidentyfikowanie i sformułowanie mechanizmów przyczynowych, które kierowały tym procesem. W związku z tym projekt skoncentruje się na dwóch studiach przypadku dotyczących obszaru H-R-M UE w podejściu do Maroka i Tunezji.

Oprócz przyczynienia się do zawężenia luk badawczych w literaturze, lepsze zrozumienie tematu projektu może być uznane za palącą kwestię w debacie na temat podejścia UE do zarządzania zewnętrzną migracją. Ponieważ odpowiedź UE na nieregularną migrację z krajów rozwijających się jest kwestią wyjątkowo kontrowersyjną, często politycznie instrumentalizowaną, badania te przyczynią się do podniesienia jakości akademickiej i publicznej debaty na temat wykorzystania pomocy rozwojowej i instrumentów handlowych w tym kontekście. Ponadto skupienie się na inicjatywach w ramach stosunków UE- Południowy obszar Morza Śródziemnego może przyczynić się do dostarczenia cennych wskazówek na temat najnowszych inicjatyw UE w obszarze H-R-M wobec jej Południowego Partnerstwa."

Fundator projektu: National Science Centre (NCN) – “Sonatina” post-doctoral grant

Lider projektu: CASE