Nauka:

Studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce, Uniwersytet Wrocławski 

Wymiana doktorancka w ramach program Erasmus, Institut d'études politiques de Bordeaux (Sciences Po Bordeaux), Bordeaux, Francja

Studia magisterskie, European Studies, Uniwersytet Wrocławski

Wymiana studencka w ramach program Erasmus, Institut d'études politiques de Bordeaux (Sciences Po Bordeaux), Bordeaux, Francja

Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), francuski (biegły), hiszpański (podstawowy)

Oskar Chmiel

Specjalista ds. nauk społecznych

 

Dr Oskar Chmiel uzyskał stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na politycznych i społecznych aspektach współpracy rozwojowej, międzynarodowych migracji, a także handlu międzynarodowego – w szczególności w odniesieniu do polityk UE, jak również do polskiej pomocy rozwojowej.

 

Przed dołączeniem do CASE Oskar zdobywał doświadczenie, pracując m.in. jako: stażysta w Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych (PCSA), stażysta na Istanbul Gelisim University, wizytujący doktorant na University of Granada, Visiting Researcher w German Development Institute (DIE; obecnie German Institute of Development and Sustainability – IDOS) oraz Visiting Fellow w European University Institute (EUI) i Historical Archives of the European Union (HAEU) w ramach grantu Vibeke Sørensen. Pracowal również w EY (dawniej Ernst & Young).

 

Obecnie w CASE jest specjalistą ds. nauk społecznych i uczestniczy w projektach badawczych dotyczących współpracy międzynarodowej, migracji i rynków pracy.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE