Development Assistance, Global/Multiregional, Inne, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

V4 Trialog współpracy na rzecz rozwoju: wzmacnianie synergii, dzielenie się dobrymi praktykami

Trialog współpracy V4 na rzecz rozwoju: wzmocnienie synergii, dzielenie się dobrymi praktykami - przewodnik po udziale w Funduszach Rozwojowych UE

Przewodnik jest rezultatem projektu V4DevCo, który ma na celu wzbogacenie bazy wiedzy na temat udziału podmiotów spoza sektora publicznego z krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) w programach finansowania rozwoju UE. Przewodnik V4DevCo prezentuje wytyczne i zalecenia wspólnie sformułowane przez przedstawicieli grup docelowych projektu podczas warsztatów, przy udziale ekspertów z UE i krajów partnerskich. Przewodnik obejmuje:

  • Analizę obecnej sytuacji i problemów związanych z zaangażowaniem podmiotów spoza sektora publicznego z V4 w europejskie  programy finansowania rozwoju;
  • Dobre praktyki stosowane przez państwa członkowskie UE, które odniosły relatywny sukcesw tej dziedzinie;
  • Przedstawienie doświadczeń, potrzeb i oczekiwań podmiotów spoza sektora publicznego z krajów partnerskich, dotyczących dalszej współpracy z partnerami z krajów V4;
  • Wytyczne i zalecenia.

Przewodnik V4DevCo został opracowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzą CASE - Centrum Analiz Społęczno-Ekonomicznych. Ambrela - Platform for Development Organizations, Institute of International Relations Prague i University of Pecs, w ramach projektu finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (https://www.visegradfund.org/). 

 

 

Więcej o projekcie na stronie v4devco.eu