Nauka:
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – doktor w zakresie nauk prawnych, spec. socjologia prawaUniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii – doktorant
Uniwersytet Warszawski, Współczesne Migracje Międzynarodowe – studia podyplomowe, 2018
Uniwersytet Jagielloński, Socjologia – studia magisterskie, 2018
Uniwersytet Jagielloński, Prawo – studia magisterskie, 2015
Języki:
polski (ojczysty)
angielski (biegły)
chorwacki (komunikatywny)

Jan Bazyli Klakla

Specjalista ds. nauk społecznych

Dr Jan Bazyli Klakla otrzymał tytuł doktora w zakresie nauk prawnych, spec. socjologia prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Jest absolwentem prawa, socjologii oraz porównawczych studiów cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z tematyki migracji międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Realizował zagraniczne staże badawcze na Uniwersytecie w Zagrzebiu oraz w Centrum Badań nad Migracjami i Relacjami Międzykulturowymi Uniwersytetu w Almerii. 
 
Uczestniczył i kierował projektami badawczymi dotyczącymi m.in. roli czynników instytucjonalno-prawnych w procesie akulturacji migrantów,  sytuacji pokrzywdzonego jako uczestnika postępowań represyjnych, kosztów procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa, dystansu władzy na sali sądowej czy etnografii środowiska szkolnego. 
 
W latach 2016-2020 był ekspertem ds. diagnozy bezpieczeństwa w programie poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa. Obecnie przygotowuje na Uniwersytecie Jagiellońskim drugą rozprawę doktorską - z prawa w Katedrze Socjologii Prawa oraz z socjologii w Zakładzie Badań Problemów Ludnościowych. 

Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE