Europe, Labor market, social policy and social services, Research

In the Shadows. Ukrainian Domestic Workers in Poland

Przedstawiamy raport "In the Shadows. Ukrainian Domestic Workers in Poland," opracowany we współpracy z organizacją CARE International, której głównym celem jest walka z ubóstwem oraz nierównościami społecznymi. Nasze badanie objęło sektor domowy oraz wykluczenie emigrantek pracujących jako pracownice domowe. Badanie przeprowadzono w trzech miastach Polski: Krakowie, Warszawie oraz Wrocławiu.

Raport jest efektem kompleksowego podejścia do tematu. W celu uzyskania wszechstronnego obrazu sektora domowego w Polsce, pozyskiwaliśmy informacje na różne sposoby. Przeprowadziliśmy wywiady z pracownicami domowymi w wymienionych miastach, a także zastosowaliśmy ankietę internetową. Rozmawialiśmy również z pracodawcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz z urzędnikami administracji publicznej.

W efekcie naszych badań ukazał się pełen obraz sektora domowego w Polsce. Z badania wynika, że brakuje odpowiednich regulacji prawnych oraz bezpiecznych rozwiązań. Wiele pracownic domowych pracuje w Polsce nielegalnie, często z braku możliwości uzyskania umowy z pracodawcami. Istnieje także zauważalna różnica między osobami, które przyjechały do Polski przed 2022 rokiem, a tymi, które przybyły po inwazji Rosji na Ukrainę. Przejawia się ona w bardziej życzliwym i przyjaznym traktowaniu osób, które przybyły po inwazji. Osoby, które przebywały tu wcześniej doświadczały zdecydowanie chłodniejszego podejścia ze strony osób mieszkających w Polsce.

W badaniu okazało się też, że pojawiają się inicjatywy, mające na celu poprawę sytuacji imigranckich pracownic domowych. Powstał na przykład Związek Zawodowy Pracownic i Pracowników Domowych, inicjatywa prowadzona przez same Ukrainki. Związek ten jest otwarty dla wszystkich pracowników i pracownic domowych, niezależnie od pochodzenia. Obecnie aktywnie działają na rzecz uregulowania kwestii prawnych w sektorze domowym.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem, który zawiera szczegółowe analizy i wnioski dotyczące sektora domowego w Polsce. Ukazuje wyzwania stojące przed pracownikami oraz pracownicami domowymi oraz potrzebne zmiany, by poprawić ich sytuację. Raport odkrywa sektor domowy, ukazując go takim, jakim jest i jakim powinien być w przyszłości.

Klient: Fundacja CARE International in Poland (“CARE”)