Labor market, social policy and social services

Studium polityki energetycznej i rynku pracy: konsekwencje dla zatrudnienia w regionach przechodzących transformację energetyczną

Różne propozycje legislacyjne zawarte w pakiecie „Fit for 55” oznaczają ogromną zmianę w zatrudnieniu w obszarach przemysłu bezpośrednio zależnych od wydobycia surowców w celu produkcji energii (np. górnictwie), powiązanych z jej produkcją (np. elektrowniach, rafineriach) oraz intensywnie użytkujących paliwa węglowe. Wraz ze zwiększającą się presją jak najszybszego przeprowadzenia zielonej transformacji, niniejsze badanie miało na celu analizę konsekwencji dla zatrudnienia, powiązanych z interakcjami między polityką energetyczną a rynkiem pracy.

Badanie miało trzy cele:

  • przygotowanie przeglądu odpowiednich przypadków, z przykładami sukcesów i porażek polityk społecznych;
  • zapewnienie głębszego zrozumienia oddziaływań pomiędzy polityką energetyczną a polityką zatrudnienia oraz ich interakcji w szerszym kontekście regionalnym w zakresie stosunków przemysłowych, kwestii gospodarczych, politycznych i społecznych;
  • przygotowanie zaleceń polityk wspierających sprawiedliwą transformację.

Klient: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny