Nauka:

Studia magisterskie, Stosunki Międzynarodowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Studia magisterskie, Finanse i Rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa

Języki:

Polski (ojczysty)

Angielski ( zaawansowany)

Francuski (średniozaawansowany)

Rosyjski (podstawowy)

Magdalena Wiśniewska

Kierownik Projektu

Magdalena Wiśniewska w CASE odpowiada za zarządzanie projektami badawczymi.

Magdalena ukończyła studia magisterskie w dziedzinie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada też tytuł magistra z zakresu finansów i rachunkowości uzyskany w Szkole Głównej Handlowej.

Podczas swojej pracy zawodowej Magdalena zdobyła rozległe doświadczenie zarówno w administracji publicznej jak i w sektorze prywatnym. Pracowała m.in. dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców, gdzie prowadziła postępowania o nadanie statusu uchodźcy. Umiejętności w zarządzaniu projektami zdobyła podczas stażu w Komisji Europejskiej (DG REGIO). Magdalena posiada także wiedzę z zakresu księgowości i zarządzania projektami IT, którą nabyła, pracując w działach księgowych i konsultingowych międzynarodowych korporacji.

Magdalena interesuje się krajami Europy Wschodniej. Napisała dwie prace magisterskie na temat Federacji Rosyjskiej, pracowała jako wolontariuszka w Niżnym Nowogrodzie w ramach programu Wolontariat Europejski oraz uczestniczyła w misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych w Rosji zorganizowanej przez OSCE/ODIHR.


Zaangażowanie projektu: kierownik