Europe, Labor market, social policy and social services

Obszary wiejskie i geografia niezadowolenia

Sceptycyzm wobec UE i głosy przeciwników UE w Parlamencie Europejskim w ciągu ostatnich 10 lat przybrały na sile, głównie w wyniku połączenia długotrwałego spadku gospodarczego i przemysłowego, niskiego poziomu wykształcenia oraz braku lokalnych możliwości zatrudnienia. Obszary wiejskie często charakteryzują się połączeniem tych czynników. 

Celem projektu zleconego przez Komitet Regionów jest dostarczenie danych dotyczących wyborów w obszarach wiejskich i możliwości różnych wzorców głosowania w tych obszarach w porównaniu do obszarów miejskich, opierając się na niedawno przeprowadzonych badaniach DG REGIO i uwzględniając wybory na szczeblu subnarodowym. Wyniki badania przyczynią się do kluczowych przekazów Komitetu Regionów przed wyborami do PE w 2024 roku, a na celu mają kształtowanie decyzji dotyczących wsparcia obszarów wiejskich po 2027 roku oraz sposobów zaangażowania obywateli wiejskich, a także podkreślenie możliwego wkładu LRAs (jednostek samorządu terytorialnego) w zwalczanie eurosceptycyzmu i wzmacnianie demokracji europejskiej. Wyniki badania zostaną uwzględnione w raporcie Komisji Europejskiej dotyczącym wdrażania długoterminowej wizji obszarów wiejskich, którego planowany termin to początek 2024 roku. Będą one również wykorzystane w kontekście konferencji na temat przyszłości Europy, zwłaszcza w odniesieniu do propozycji dotyczących demokracji europejskiej, oraz podczas przyszłych edycji EuropCom. 

Badanie będzie analizować dane dotyczące wyborów z badania DG REGIO, wykorzystując typologię regionalną obszarów wiejskich i miejskich w celu zweryfikowania: 

  • Czy istnieją specyficzne wzorce głosowania na obszarach wiejskich w porównaniu do obszarów nie-wiejskich;
  • Jak te wzorce głosowania mogą się rozwinąć w przyszłości, jeśli pułapka rozwojowa nie zostanie zlikwidowana na obszarach wiejskich (analiza alternatywnych scenariuszy);
  • Jakie czynniki lub kombinacje czynników wpływają na głosy na obszarach wiejskich z dużą liczbą głosów eurosceptycznych typu "soft" lub "hard".

Badanie będzie również próbować odpowiedzieć na pytanie, czy wzorce głosowania w wyborach europejskich i krajowych odpowiadają wyborom w wybranych wyborach na szczeblu subnarodowym (lokalnym i regionalnym). Badane będą przyczyny różnic w tych wzorcach głosowania. 

Klient: Komitet Regionów

Lider projektu: Milieu Consulting 

Partner: CASE