Nauka:
 • habilitacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2020),
 • habilitacja, Polska Akademia Nauk (2007),
 • doktorat, nauki polityczne, Polska Akademia Nauk (1999),
 • studia magisterskie, Uniwersytet Moskiewski (1982).
Języki:

rosyjski (ojczysty), polski (biegły), angielski (biegły), francuski (zaawansowany).

Piotr Kozarzewski

Członek Rady

Specjalizacja:

 • ekonomia polityczna transformacji,
 • współpraca rozwojowa,
 • międzynarodowy transfer wiedzy,
 • nadzór korporacyjny,
 • rozwój sektora prywatnego,
 • rozwój regionalny.

 

Doświadczenie

 • członek Rady Fundacji CASE,
 • profesor na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • przewodniczący Rady Fundacji, CASE-Białoruś,
 • członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich,
 • członek Europejskiego Stowarzyszenia Porównawczych Studiów Ekonomicznych (EACES),
 • członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma „The Romanian Economic Journal”.

Profile online: 
papers.ssrn.com
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Kozarzewski
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=69CHoBgAAAAJ
UMCS: https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,6738,en.html


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE