corporate governance, Europe, nadzór korporacyjny, Polska, prywatyzacja, restrukturyzacja przedsiębiorstw, Studia i analizy, Trade, economic integration and globalization

Nadzór korporacyjny i wtórna prywatyzacja w Polsce: ramy prawne i zmiany w strukturze własnościowej