01 Lut 2003 - 01 Lis 2005

Zmiany w konkurencyjności przemysłu przetwórczego jako czynnik integracji: identyfikacja wyzwań Jednolitego Rynku rozszerzonej Unii Europejskiej

 

Opis projektu:

W 2003 Fundacja CASE rozpoczęła realizację trzyletniego projektu badawczego pt. "Zmiany w konkurencyjności przemysłu przetwórczego jako czynnik integracji: identyfikacja wyzwań Jednolitego Rynku rozszerzonej Unii Europejskiej". W skład konsorcjum koordynowanego przez CASE wchodzi 10 instytutów z 8 krajów. Badanie jest finansowane przez 5 Program Ramowy Badań i Rozwoju Unii Europejskiej i jest to jedyny projekt społeczno-ekonomiczny, koordynowany przez polski instytut, który uzyskał środki z tej części 5PR.

Celem projektu jest ocena postępów zdolności firm polskich, czeskich i węgierskich do konkurowania z przemysłem przetwórczym krajów UE, ukazanie różnic występujących między trzema wspomnianymi krajami kandydackimi, oraz zdefiniowanie wyzwań dla polityki Unii Europejskiej, jakie pojawią się wskutek pogłębiającej się integracji. Zbadany zostanie wpływ zmian konkurencyjności na zmiany strukturalne w gospodarce, rozwój sytuacji na rynku pracy oraz na wzrost gospodarczy.
Więcej o projekcie
(strona w języku angielskim).

 

Sponsor:

5 Program Ramowy Badań i Rozwoju Unii Europejskiej