Nauka:
 • profesura, nauki ekonomiczne (1995),
 • habilitacja, ekonomia, Uniwersytet Łódzki (1987),
 • doktorat, ekonomia, Intytut Planowania, Szkoła Główna Planowania i Statystyki (1979),
 • studia magisterskie, ekonomia, Uniwersytet Warszawski (1969-1974).
Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), rosyjski (biegły), ukraiński (podstawowy).

MAREK DĄBROWSKI


Specjalizacja: 

 • polityka monetarna i fiskalna
 • kryzysy finansowe
 • międzynarodowa architektura finansowa
 • powiększenie UE i UGW
 • perspektywy integracji europejskiej
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa
 • ekonomia polityczna transformacji

Doświadczenie:

Obecne stanowisko:

 • CASE Fellow,
 • professor, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Moskwa,
 • członek Rady Naukowej, Instytut Polityki Gospodarczej Gajdara, Moskwa,
 • przewodniczacy Rady Nadzorczej, CASE Ukraina (1999-2009, 2014-obecnie),
 • badacz wizytujący, Bruegel, Belgia (2014-obecnie).

Poprzednie stanowiska:

 • członek Komitetu Wykonawczego, Stowarzyszenie Gospodarczych Studiów Porównawczych (2007-2009),
 • członek Grupy Doradczej, the Economic Systems' Journal (2005-2009), 
 • współzałożyciel oraz przewodniczacy Rady Fundacji i prezes Zarzadu, CASE, 
 • przewodniczacy Rady Nadzorczej, CASE Ukraina (1999-2009),
 • członek, Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski  (1998-2004),
 • współzałożycieli i były członek zarządu, Europejskie Stowarzyszenie Porównawczych Studiów Ekonomicznych (1995-1996; 2003-2006),
 • członek Komitetu Naukowego, the European Journal of Comparative Economics, 
 • członek Rady Doradczej, Ekonomicheskaya Politika.
 • pierwszy wiceminister finansów (1989-1990).

Podsumowanie:

Prof. Marek Dąbrowski jest badaczem wizytującym w brukselskim instytucie Bruegel, profesorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie. Współzałożyciel CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, w którym pełni funkcję CASE Fellow. W CASE sprawował także wiele funkcji zarządczych (m.in. prezesa zarządu (2008–2011). Był też przewodniczącym Rady Fundacji CASE Ukraina (organizacji córki warszawskiego CASE) w Kijowie (1999–2009 i 2013–2015). W latach 1996-2016 był Członkiem Rady Powierniczej i Rady Naukowej E.T. Gaidar Institute for Economic Policy w Moskwie. W wolnej Polsce był pierwszym wiceministrem finansów w rządzie T. Mazowieckiego (1989-1990), a także posłem na Sejm (1991–1993) i członkiem Rady Polityki Pieniężnej (1998–2004). Od końca lat 1980. zajmuje się w badaniem polityki gospodarczej krajów postradzieckich oraz Egiptu, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Somalii, Syrii i Jemenu. Brał udział w wielu badawczych projektach międzynarodowych, dotyczących m.in. polityki monetarnej i fiskalnej.

Online Profiles:

linkedin.com

researchgate.net

ideas.repec.org

papers.ssrn.com

https://scholar.google.com/citations?user=obCaWocAAAAJ&hl=en

http://bruegel.org/author/marek-dabrowski/

Szczegółowy życiorys Prof. Marka Dąbrowskiego wraz z listą wszystkich publikacji Profesora:

 

Download

 

 


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE