Nauka:
 • profesura, nauki ekonomiczne (1995),
 • habilitacja, ekonomia, Uniwersytet Łódzki (1987),
 • doktorat, ekonomia, Intytut Planowania, Szkoła Główna Planowania i Statystyki (1979),
 • studia magisterskie, ekonomia, Uniwersytet Warszawski (1969-1974).
Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), rosyjski (biegły), ukraiński (podstawowy).

MAREK DĄBROWSKI


Specjalizacja: 

 • polityka monetarna i fiskalna
 • kryzysy finansowe
 • międzynarodowa architektura finansowa
 • powiększenie UE i UGW
 • perspektywy integracji europejskiej
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa
 • ekonomia polityczna transformacji

Doświadczenie:

Aktualne stanowiska:

 • CASE Fellow,
 • Niestacjonarny Fellow, Bruegel, Bruksela (2014 - obecnie),
 • Gościnny Profesor, Central European University, Wiedeń (2023 - obecnie).

Poprzednie stanowiska:

 • Profesor w Higher School of Economics, Moskwa (2014-2022),
 • Członek Zarządu i Rady Naukowej Instytutu Polityki Ekonomicznej im. E.T. Gaidara w Moskwie (1996-2016),
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej CASE Ukraine w Kijowie (1999-2009, 2013-2015),
 • Współzałożyciel CASE, Przewodniczący Rady Nadzorczej CASE oraz Prezydent,
 • Członek Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego (1998-2004),
 • Pierwszy Wiceminister Finansów (1989-1990).

Podsumowanie:

Dr Marek Dąbrowski jest Niestacjonarnym Naukowcem w Bruegel, Bruksela, współzałożycielem i Fellow w CASE - Center for Social and Economic Research w Warszawie, oraz Gościnnym Profesorem na Central European University w Wiedniu. Był współzałożycielem CASE (1991), byłym Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Prezydentem Zarządu (1991-2011), Przewodniczącym Rady Nadzorczej CASE Ukraine w Kijowie (1999-2009 i 2013-2015), profesorem w Higher School of Economics w Moskwie (2014-2022), oraz członkiem Zarządu i Rady Naukowej Instytutu Polityki Ekonomicznej im. E.T. Gaidara w Moskwie (1996-2016). Pełnił również funkcję Pierwszego Wiceministra Finansów Polski (1989-1990), był członkiem Parlamentu (1991-1993) oraz członkiem Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego (1998-2004).

Od końca lat 80. zaangażowany jest w doradztwo polityczne i badania polityki w Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Egipcie, Gruzji, Iraku, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Polsce, Rumunii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Serbii, Somalii, Syrii, Turkmenistanie, Ukrainie, Uzbekistanie i Jemenie, a także w kilku międzynarodowych projektach badawczych związanych z polityką pieniężną i fiskalną, wzrostem i ubóstwem, kryzysami walutowymi, globalną architekturą finansową, perspektywami integracji europejskiej, Polityką Sąsiedztwa UE oraz polityką gospodarczą transformacji. Pracował również jako konsultant w kilku projektach UE, Banku Światowego, MFW, UNDP, UNICEF, OECD, GIZ i USAID. Fellow w ramach Inicjatywy Fellowship 2014-2015 Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych. Członek Academia Europaea (od 2020). Autor wielu prac naukowych oraz redaktor kilku publikacji książkowych.

Profile online

http://www.case-research.eu/en/marek-dabrowski,

http://bruegel.org/author/marek-dabrowski/,

https://dpp.ceu.edu/people/marek-dabrowski,

http://www.linkedin.com/pub/marek-dabrowski/11/2b5/132,

http://ideas.repec.org/f/pda247.html,

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=341944,

http://www.researchgate.net/profile/Marek_Dabrowski/?ev=prf_highl,

https://scholar.google.com/citations?user=obCaWocAAAAJ&hl=en

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-7960-8734

Szczegółowy życiorys Prof. Marka Dąbrowskiego wraz z listą wszystkich publikacji Profesora:

 

Pobierz

 

 


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE