Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Kirgistan, kryzys finansowy, Macroeconomics and macroeconomic policy, Trade, economic integration and globalization

Kirgistan i globalny kryzys finansowy

Opis projektu:

W maju 1999, na prośbę prezydenta Kirgistanu Askara Akajewa została zorganizowana misja doradcza UNDP w składzie Marek Dąbrowski, Roman Mogilewskij i Robert Brudzyński.

Rezultatem misji stał się raport pt. "Republika Kirgistanu i globalny kryzys finansowy" (w języku rosyjskim i angielskim), zawierający obszerna diagnozę sytuacji ekonomicznej Kirgistanu po kryzysie finansowym 1998-1999 r. oraz rekomendacje, dotyczace wszystkich kluczowych obszarów polityki gospodarczej oraz reform instytucjonalnych. Raport został zaprezentowany i przekazany Prezydentowi Askarowi Akajewowi, rządowi Kirgistanu, Narodowemu Bankowi Republiki Kirgiskiej oraz Stałemu Przedstawicielowi UNDP w Kirgistanie, a nastepnie opublikowany w serii "Studia i Analizy CASE".