01 Maj 2006 - 02 Maj 2006

Wschodnie sąsiedztwo Unii Europejskiej - potencjał ekonomiczny i przyszły rozwój [ENEPO]

05.2006 - 05.2009

Opis Projektu:

Koordynowane przez CASE, konsorcjum wygrało konkurs na realizację międzynaroowego celowego projektu badawczo-rozwojowego zatytułowanego "Wschodnie sąsiedztwo Unii Europejskiej - potencjał ekonomiczny i przyszły rozwój" (EU Eastern Neighbourhood - Economic Potential and Future Development, akronim ENEPO).
Celem projektu było zbadanie możliwości rozszerzenia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w stosunku do krajów WNP. Projekt dotyczył relacji pomiędzy UE a tymi krajami w dziedzinie handlu, inwestycji, migracji zarobkowej, współpracy technicznej oraz przyspieszenia reform w krajach WNP, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji we wspomnianych obszarach.

Projekt składał się z 14 modułów realizowanych przez 11 instytutów badawczych z UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajów kandydujących do UE oraz WNP.

 

Sponsor:

Unia Europejska w ramach 6 Programu Ramowego, Priorytet 7 "Obywatele i rządzenie w społeczeństwie opartym na wiedzy".