Dr Przemysław Kowalski

Przemysław Kowalski

BYŁY PREZES, LIDER PROJEKTÓW I STARSZY EKSPERT

Dr Kowalski jest doświadczonym międzynarodowym ekonomistą o wybitnych osiągnięciach akademickich i doradczych, specjalizującym się w badaniach z zakresu rozwoju gospodarczego i wzrostu, innowacji oraz mikro- i makroekonomii. Jest autorem wielu artykułów i książek poświęconych ekonomii i polityce gospodarczej.

Od kwietnia 2018 do kwietnia 2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu CASE. Był odpowiedzialny za opracowanie strategii rozwoju fundacji oraz określenie nowych możliwości jej finansowania. Ponadto sprawował nadzór nad badaniami i projektami w obszarach wzrost i handel oraz innowacje. Do jego obowiązków należało także zarządzanie relacjami z kluczowymi partnerami fundacji i jej organizacjami córkami, a także opracowanie i realizacja strategii komunikacyjnej CASE.

Dr Kowalski przez ponad piętnaście lat pracował w paryskiej siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), gdzie zajmował się badaniami i doradztwem w zakresie projekcji i nadzoru makroekonomicznego, a także ilościowymi i jakościowymi badaniami skutków gospodarczych polityki handlowej i polityk strukturalnych oraz tematyką inwestycji, konkurencji i wydajności. Ostatnio kierował projektami dotyczącymi znaczenia przewagi komparatywnej i zysków z handlu, a także globalnymi łańcuchami wartości, wpływem globalizacji na nierówności, handlem i inwestycjami przedsiębiorstw państwowych oraz międzynarodowym transferem technologii i równymi szansami przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Pracując w OECD blisko współpracował z rządami państw członkowskich, jak również z Komisją Europejską, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym, Światową Organizacją Handlu i innymi kluczowymi partnerami organizacji.

Wcześniej dr Kowalski pracował jako ekspert akademicki, specjalizujący się w ekonomii międzynarodowej, handlu i finansach. Współpracował m. in. z  CASE (od 1998 roku), Economist Intelligence Unit, Center for Economic Policy Research i Global Development Network. Posiada również znaczące doświadczenie w nauczaniu. Wykładał regularnie m. in. na University of Sussex w Wielkiej Brytanii, Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) we Francji i był wykładowcą gościnnym na wielu innych uczelniach.

Dr Kowalski ukończył studia doktoranckie z ekonomii na Uniwesytecie w Sussex w Wielkiej Brytanii w 2006 roku. Posiada tytuły magistra ekonomii uzyskane na Uniwersytecie w Sussex i na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem wielu akademickich stypendiów i nagród w Polsce, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE