Nauka:

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, Akademia Leona Koźmińskiego

Magister, finanse przedsiębiorstwa, Akademia Leona Koźmińskiego

Licencjat, finanse i rachunkowość, Akademia Leona Koźmińskiego

Języki:

Polski (ojczysty), angielski (płynny), francuski (zaawansowany), niemiecki (podstawowy)

Anna Malinowska


Dr Malinowska ukończyła z wyróżnieniem studia z zakresu finansów przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego. Obroniła rozprawę doktorską poświęconą narzędziom niekonwencjonalnej polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. Od 2016 roku specjalizuje się w badaniach empirycznych dotyczących rozwoju instytucjonalnego gospodarek regionu Europy Środkowej i Wschodniej; jest autorką i współautorką kilku międzynarodowych publikacji w tym zakresie. Od 2013 roku prelegentka wielu międzynarodowych i krajowych konferencji poświęconych tematyce współczesnych finansów. Pracując na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego tworzyła i współtworzyła materiały i programy dydaktyczne oraz wykładała szereg specjalistycznych przedmiotów na studiach polsko- i anglojęzycznych zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia.

Publikacje recenzowane:

Malinowska A. P. (2019)  Corruption versus societal trust - New evidence from Poland’s limited liability companies Journal of Corporate Accounting & Finance https://doi.org/10.1002/jcaf.22405

Hartwell, C. A. & Malinowska, A. P. (2019)  Informal institutions and firm valuation,  Emerging Markets Review (Journal Impact Factor 2017: 1.871; 5-year Impact Factor 2017 2.621) https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.001 forthcoming

Malinowska A. P. (2019) The state of the State –economic property rights and firm profitability versus corruption. New evidence from the Czech Republic, Acta Oeconomica (Periodical of the Hungarian Academy of Sciences) (Journal Impact Factor 2017: 0.402) forthcoming

Hartwell, C. A. & Malinowska, A. P. (2018) Firm-level and institutional determinants of corporate capital structure in Poland: New evidence from the Warsaw Stock Exchange, Finance a úvěr- Czech Journal of Economics and Finance, 68(2): 120-144 (Journal Impact Factor 2016 0.6)

Malinowska,  A. P.  (2016), The impact of monetary policy and agent heterogeneity on firm financing structure – evidence from the USA, Ekonomia. Rynek. Gospodarka. Społeczeństwo nr 46 p.119-140

Malinowska,  A. P.  (2016), The impact of the monetary-fiscal policy mix and financialisation on fixed asset investment in the EU in 1999-2014, Argumenta Oeconomica Cracoviensia nr 14 p.79-96

Malinowska,  A. P.  (2016), Liquidity constraints and the balance sheet channel of monetary policy transmission, Studia Ekonomiczne, Economic Studies 1/2016 p.71-88

Malinowska,  A. P. (2015), Wpływ ilościowego luzowania na poziom oprocentowania brytyjskich obligacji skarbowych w okresie 2009-10; [w:] Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce, B. Borusiak, K. Pająk (eds.), CeDeWu, Warszawa p. 297-308;

Malinowska,  A. P. (2014), Wpływ strategii ilościowego luzowania na sferę realnej gospodarki USA, [w:] Nowe nurty w zarządzaniu i ekonomii, Cz. Szmidt, (ed.), Poltext, Warszawa p. 329-342.

Malinowska,  A. P. (2014), Efektywność operacji ilościowego luzowania w Stanach  Zjednoczonych, FINANSE. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN nr 7/2014 p. 53-68;

Wystąpienia konferencyjne:

Malinowska, A. (2018) Polish firms’ performance as a function of property rights and stock market developments, SSEM EuroConference 2018: Emerging Market Economies Uniwersytet Łódzki, Polska (7-8.06 2018)

Malinowska, A. (2016) The impact of monetary policy and agent-specific parameters on firm financing decisions in the USA, 11th Annual Warsaw International Economic Meeting 2016, Uniwersytet Warszawski (28-30.06.2016.)

Malinowska, A. (2014) Wpływ strategii ilościowego luzowania na sferę realnej gospodarki USA,         Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (21.11.2014) 

Malinowska, A. (2014) Wpływ ilościowego luzowania na poziom oprocentowania brytyjskich obligacji skarbowych w okresie 2009-10, VI Środowiskowa Konferencja Doktorantów „Gospodarka, Technologia, Społeczeństwo” Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (25.05.2014)

Malinowska, A. (2013) Efektywność operacji ilościowego luzowania w Stanach  Zjednoczonych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, (6.12.2013.)


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE