Financial sector, Macroeconomics and macroeconomic policy, Publikacje zewnętrzne

Czy euro zastąpi dolara na pozycji dominującej światowej waluty? Nieprędko, jeśli w ogóle

Euro jest drugą, po dolarze, najważniejszą światową walutą. Jej międzynarodowe znaczenie nie zwiększa się jednak od czasu jej wprowadzenia w 1999 roku. Sketor prywatny chętniej korzysta z dolara niż z euro, ponieważ rynek finansowy aktywów zdenominowanych w dolarach jest większy i bardziej atrakcyjny; innymi ważnymi czynnikami są efekt sieciowy oraz inercja. Zwiększenie atrakcyjności euro wymaga, między innymi, proaktywnego działania Europejskiego Banku Centralnego oraz wzmocnienia unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

 

Czytaj/pobierz raport (ang.)

 

Raport został przygotowany przy realizacji umowy ramowej, w ramach której eksperci wspierają pracę Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON) poprzez zapewnienie jej dostępu do niezależnych opinii w sprawach związanych z gospodarką i polityką pieniężną. Analizy dostarczone w ramach niniejszej umowy wspierają ECON w prowadzeniu dialogów monetarnych z Europejskim Bankiem Centralnym. Zamówiona ekspertyza dotyczy szerokiego spektrum tematów związanych z pracami ECON w dziedzinie unijnej integracji ekonomicznej i monetarnej, w tym jej aspektów rządowych i instytucjonalnych.