Publikacje zewnętrzne

Wybiegając myślami poza pandemię: średnio- i długoterminowe wyzwania dla polityki pieniężnej

Kryzys ekonomiczny spowodowany pandemią COVID-19 pod wieloma względami różni się od wcześniejszych kryzysów. Ograniczenia występują zarówno w podaży jak i w popycie, co doprowadziło do powstania nadwyżki finansowej, która zostanie odmrożona wraz z końcem pandemii. Ten fakt musi zostać wzięty pod uwagę przy projektowaniu polityki pieniężnej, tak samo jak inne czynniki sprzyjające inflacji w okresie postpandemicznym. Należy również z wyprzedzeniem zastanowić się, jak można w przyszłości uniknąć pułapki dominacji fiskalnej.

Ten raport został przygotowany przez Departament Polityki Gospodarczej, Naukowej i Polityki Jakości Życia na prośbę Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) przed dialogiem monetarnym z Prezesem Europejskiego Banku Centralnego, który odbył się 18 marca 2021 roku.

 

Czytaj/pobierz raport (ang.)

 

Raport został przygotowany przy realizacji umowy ramowej, w ramach której eksperci wspierają ECON poprzez zapewnienie jej dostępu do niezależnych opinii w sprawach związanych z gospodarką i polityką pieniężną. Analizy dostarczone w ramach niniejszej umowy wspierają ECON w prowadzeniu dialogów monetarnych z Europejskim Bankiem Centralnym. Zamówiona ekspertyza dotyczy szerokiego spektrum tematów związanych z pracami ECON w dziedzinie unijnej integracji ekonomicznej i monetarnej, w tym jej aspektów rządowych i instytucjonalnych.