Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Institutional reforms, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues

Reforma pomocy technicznej

Studium diagnostyczne międzynarodowej pomocy technicznej dla Kirgistanu stanowiło część globalnego projektu badawczego UNDP o tej samej nazwie i zostało zrealizowane wspólnie przez zespół ekspertów CASE i CASE-Kyrgyzstan w składzie: Jacek Cukrowski (koordynator), Marek Dąbrowski, Radzisława Gortat i Roman Mogilewskii. Skrócona wersja raportu została opublikowana przez UNDP w książce pod redakcją S. Browne'a.