03 Sty 2013 - 04 Sty 2013

Ocena skuteczności programów MFW dla krajów z Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej fazie kryzysu 2008-2011

01.2013 - 05.2013

Opis projektu:

Biuro oceny MFW zleciło wykonanie dwóch analiz krajowych związanych z programami MFW dla Europy Środkowo-Wschodniej (Węgry i Białoruś).

 

Cel projektu:

Alexander Chubrik oraz Peter Mihalyi opracują dwiea raporty oceniające efektywność programów MWF dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które dotknął niedawny kryzys ekonomiczny (2008-2011). W szczególności, opracowania skupią się na skuteczności programów dla Węgier i Białorusi. Dla każdego z krajów przeprowadzona zostanie całościowa analiza, obejmująca fiskalny, monetarny i strukturalny wymiar/zakres programu, oraz powiązane z nimi aspekty gospodarcze. Analiza ma oszacować na ile w programie MFW oraz rekomendacjach przedstawionych w raporcie przygotowanym w ramach Artykułu IV Karty MFW wzięto pod uwagę globalne i regionalne czynniki ryzyka występujące w następstwie kryzysu.
 

Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

Przygotowanie raportu dla krajów wymagać będzie analizy oficjalnych dokumentów dotyczących programu MFW oraz analizy krajowych danych makroekonomicznych i finansowych.
Jedną z metod przygotowania oceny jest przeprowadzenie wywiadów z pracownikami MFW i przedstawicielami władz odpowiedzialnymi za program. W połowie marca Marek Dąbrowski przeprowadził w Waszyngtonie wywiady z przedstawicielami MFW odpowiadającymi za Białoruś i Węgry. W kwietniu raport końcowy został oddany do MFW.