07 Lut 2004

Efektywność ekonomiczna a zmiany struktury własności w polskich przedsiębiorstwach

Streszczenie

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej części autorzy podsumowują wyniki swoich poprzednich badań poświęconych takim tematom, jak struktura własnościowa polskich spółek sprywatyzowanych i zmiany tej struktury, jakie nastąpiły w ciągu lat 90., czynniki, które mogły wpłynąć na te zmiany, wyniki ekonomiczne spółek oraz skład osobowy takich organów spółek, jak rada nadzorcza czy zarząd. W drugiej części autorzy prezentują wyniki analizy ekonometrycznej stosunku pomiędzy wynikami ekonomicznymi spółek a ewolucją ich struktur własnościowych, skupiając się przy tym na kwestiach koncentracji oraz ról trzech typów właścicieli - menedżerów, pracowników szeregowych i strategicznych inwestorów zewnętrznych. W ramach debaty wokół egzogeniczności lub endogeniczności zmiennych określajacych strukturę własnościową w stosunku do wyników i cech ekonomicznych spółek autorzy testują hipotezy dotyczące wpływu struktury własnościowej na owe wyniki i cechy i odwrotnie.