01 Kwi 2005 - 01 Mar 2007

Nadzór korporacyjny - doświadczenia i perspektywy w krajach transformacji. Przypadek Rosji, Ukrainy i Kirgistanu

 

Opis Projektu:

Celem projektu jest zbadanie nadzoru korporacyjnego w trzech krajach WNP: Rosji, Ukrainy i Kirgistanu. Zespół CASE pod kierunkiem Piotra Kozarzewskiego odpowiedzialny jest za przygotowanie raportów cząstkowych na temat instytucjonalnych i prawnych uwarunkowań dla nadzoru korporacyjnego w wymienionych krajach, opracowanie metodologii badań, nadzorowanie ich realizacji, organizację i przeprowadzenie dwóch wywiadów w Kirgistanie, a także publikację porównawczego raportu na temat nadzoru korporacyjnego w Polsce, Rosji, Kirgistanie i Ukrainie. Dane uzyskane w wywiadach w przedsiębiorstwach w ww. krajach posłużą do zbadania związków pomiędzy strukturą własności, inwestycjami, a zapotrzebowaniem na podwyższone standardy nadzoru korporacyjnego.
 

Partnerzy:

SITE (Stockholm Institute of Transition Economics) - koordynator
CEFIR - Centre for Economic and Financial Research (Moskwa)
CASE - Kirgistan (Biszkek)
IET - Institute for the Economy in Transition
Research Institute of Statistics, Methodology of Statistical Monitoring and Surveys
 

Sponsor:

INTAS (International Association for the Promotion of Co-operation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union)