01 Wrz 2000 - 01 Mar 2002

Nadzór właścicielski, inwestorzy relacyjni, restrukturyzacja i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i na Węgrzech (Corporate Governance, Relational Investors, Strategic Restructuring and Performance in Hungary and Poland)

Opis projektu:

Projekt koordynowany był przez przez Tomasza Mickiewicza z  University College of London. Prace badawcze w Polsce realizowali eksperci CASE: Piotr Kozarzewski (koordynator) oraz Michał Górzyński, a na Węgrzech Peter Vince z Instytutu Ekonomii Węgierskiej Akademii Nauk.

Celem projektu była analiza roli inwestorów strategicznych w zarządzaniu prywatyzowanymi przedsiębiorstwami w Polsce i na Węgrzech oraz ich wpływ na kształt i rozwój nadzoru właścicielskiego. Badanie zidentyfikowało głowne kierunki oraz podstawowe bariery tego procesu.

W serii wydawniczej University College of London "Working Papers" nr 8 w 2002 roku ukazała się publikacja P. Kozarzewskiego pt. 'Changes in Ownership and Management in Polish Privatized Companies'. 

Projekt zakończył się w marcu 2002 roku. ACE Phare, finansujące projekt, w czerwcu 2002 roku zaakceptowało raport końcowy z badań.