Małgorzata Jakubiak


 

Specjalizacja:
technologia i innowacje, ekonomia międzynarodowa, makroekonomia, polityka pieniężna, handel.

Doświadczenie:
Poprzednie Stanowiska:
• Doradca CASE-Ukraine

Projekty CASE:
• Mołdowa: Identification of trade barriers and technical assistance in the field of trade development for Moldovan exporters  to the EU, 2005-2006
• Wschodnie sąsiedztwo Unii Europejskiej - potencjał ekonomiczny i przyszły rozwój [ENEPO], 2006
• Koordynator, Countries Bordering the EU and Enhanced Economic Integration' report on future economic relations between the EU on the one side and Morocco, Egypt, Algeria, Russia and Ukraine on the other, październik 2005 - maj 2006
• Ukraina: Competition and Policy Foundations for Trade Reform, Regulatory Reform and Sustainable Development", koordynowany przez Center for Economic Policy Research (CEPR), 2004-2005
• Ukraina: Analysis of conditions needed to sustain low inflation in Ukraine, koordynator, 2004 - 2005
• Białoruś, Gruzja, Mołdowa, Ukraina: Creation and upgrading of network of quarterly economic outlooks in Ukraine, Moldova, Georgia and Belarus, 2004

Wykształcenie:
Absolwentka Uniwersytetu Sussex w Wielkiej Brytanii (1997) oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1998).

Dodatkowe szkolenia:
Global Financial Economics, Sacred Heart University (1999)
New Issues in Economic Growth, World Bank (1998)
Joint Undergraduate Economics Study, Warsaw University and Columbia University (1993-1996)

Znajomość języków:
polski (ojczysty), angielski (biegły), rosyjski (biegły), francuski (dobry)