01 Lut 2011 - 02 Lut 2011

NEUJOBS - Zatrudnienie w 2025 r.: W jaki sposób liczne zmiany wpłyną na europejski rynek pracy

02.2011 - 01.2015

Opis projektu:

NEUJOBS to projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Projekt analizuje ewentualne przyszłe zmiany na europejskim rynku pracy zakładając, że społeczeństwa europejskie stoją obecnie na progu przemian w czterech głównych obszarach, które będą miały duży wpływ na zatrudnienie, zwłaszcza dla niektórych grup pracowników i sektorów gospodarki.

Ogólny cel projektu:

Celem projektu NEUJOBS jest wyobrażenie sobie przyszłości, a raczej różnych jej wariantów przy uwzględnieniu głównie nadchodzących zmian społeczno-ekologicznych (a także innych  kluczowych czynników); ustalenie konsekwencji tych zmian na cały rynek pracy, ale także na poszczególne, kluczowe sektory i grupy pracowników.

Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

NEUJOBS zbudowany jest z 23 silnie ze sobą powiązanych pakietów roboczych. CASE nadzoruje pracę 8-ego pakietu (WP 8), który bada wpływ zmian w dynamice terytorialnej na zatrudnienie oraz jakość życia społeczeństwa europejskiego, jak również analizuje równowagę między czynnikami wpływającymi na efekt aglomeracji. CASE koordynuje również prace w pakiecie 17-stym (WP 17) dotyczącym zatrudnienia osób starszych. CASE uczestniczy także w działalności badawczej pakietu 12-ego (WP 12), który dotyka tematyki świadczeń i opieki zdrowotnej społeczeństwa starzejącego się.

Wyniki projektu:

Projekt końcowy będzie kombinacją analizy ilościowej i jakościowej,  przewidywanych działań i prowadzonej polityki.

Sponsor: DG ds. Badań Naukowych i Rozwoju (7PR) - Komisja Europejska

Partnerzy:
€PRISM - €uroprism Research Centre (Cyprus) Ltd.
CEPS - Center for European Policy Studies (Belgium)
CEU CPS - Közép-Európai Egyetem
DELFT - Technische Universiteit Delft
DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Germany)
ESRI - The Economic and Social Research Institute (Dublin)
ETUI - Institut syndical européen
IBS - Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
IHS - Institute for Advanced Studies (Austria)
IWM - Institut für die Wissenschaften vom Menschen
IZA - Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH
LSE - London School of Economics and Political Science (UK)
LUISS (Italy)
MU - Masarykova Univerzita
MZES - Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, Universität Mannheim
NIDI - Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
OSE - Observatoire Social Européen ASBL
RUC - Roskilde Universitet
SAVBA - Ekonomický ústav Slovenskej Akadémie Vied
SEURECO - Société Européenne d'Économie
SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
TCBE - The Conference Board Inc.
TML - Transport and Mobility Leuven
UNI-KLU (ISE) - Universitaet Klagenfurt
University of Birmingham
University of Leiden (Netherlands)
UWS - University of the West of Scotland
VU - Vereniging Voor Christelijk Hoger Onderwijs Wetenschappelijk Onderzoek en Patientenzorg

Oficjalna strona projektuwww.neujobs.eu