Nauka:
  • studia magisterskie, Ekonomia, Szkoła Główna Handlowa (2016),
  • studia magisterskie, Finanse i Rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa (2013),
  • studia licencjackie, Finanse i Rachunkowość, Adademia im. Leana Koźmińskiego (2010).
Języki:

 polski (ojczysty), angielski (biegły),  hiszpański (poczatkujący).

 

Bartosz Radzikowski


Bartosz RADZIKOWSKI pełni w CASE funkcję ekonomisty. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, licencjat uzyskał w Akademii Leona Koźmińskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują makroekonomię, w szczególności politykę fiskalną, finanse publiczne, ekonomię polityczną oraz ekonometrię. Doświadczenie zbierał w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Instytucie Badań Strukturalnych oraz firmie doradczej E&Y. Współautor raportu nt. sytuacji na Ukrainie pt. “The Economic Impact of Social and Political Changes in Ukraine, with Particular Emphasis on the Polish Economy”. Ostatnio zajmował się analizą firm wysokiego wzrostu w Polsce (High Growth Enterprises) na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz badał regulacje rynków finansowych dla sektora prywatnego.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE