01 Sie 2014 - 02 Sie 2014

Międzynarodowe standardy podatkowe w zakresie transakcji finansowych

08.2014 - 03.2015

1) Opis i cele projektu

Celem projektu jest analiza międzynarodowych systemów regulacji podatkowych dotyczących rynków finansowych. Raport ma na celu podsumowanie wskaźników, które są istotne w kontekście Rosyjskiego systemu podatkowego. Prezentowana analiza porównuje 34 wysoko rozwinięte kraje OECD, które mają najbardziej rozwinięte i efektywne instytucje fiskalne. W przypadku porównań poszczególnych aspektów systemów podatkowych, autorzy dokonują analizy stosując dodatkową kategorię porównawczą dla dziesięciu wybranych krajów. W wielu przypadkach, pod uwagę brane są czynniki historyczne tj: rozwój systemów regulacji podatkowych oraz regulacji które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie, np. Europejski Podatek od Transakcji (EU FTT).

2) Plan Projektu oraz rola CASE

CASE jest niezależnym wykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie projektu.

3) Założenia Projektu

Celem projektu jest przygotowanie raportu końcowego. Publikacja zawierać będzie opis czynników historycznych w kontekście rynków finansowych, a w szczególności dochodów płynących z opodatkowania transakcji finansowych. Raport będzie również porównywać znaczenie podatków od transakcji finansowych w krajach OECD. Dodatkowo uwzględnione zostaną cechy charakterystyczne systemu podatkowego w Rosji. W publikacji znajdzie się również lista krajów OECD, podobnych do Rosji w zakresie charakterystyki kodów podatkowych. Publikacja obejmować będzie  dwadzieścia różnych aspektów, związanych z opodatkowaniem transakcji finansowych. W raporcie podsumowanych zostanie dwadzieścia najlepszych rozwiązań, które potencjalnie mogłyby zostać wcielone w życie w Rosji.

 

Sponsor: Ye.T. Gaidar Institute for Economic Policy