01 Kwi 2015 - 02 Kwi 2015

Opracowanie analizy innowacyjnych branż, grup produktowych bądź usługowych polskiej gospodarki o charakterze proeksportowym, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych

04.2015 - 07.2015

Celem Projektu jest opracowanie analizy innowacyjnych branż, grup produktowych bądź usługowych polskiej gospodarki o charakterze proeksportowym, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych. Badanie składa się z czterech etapów:

1.Uszeregowanie branż, grup produktowych lub usługowych pod względem dwóch kryteriów (i) innowacyjności oraz (ii) potencjału eksportowego. Na podstawie zaprezentowanych wskaźników zbudowany zostanie Indeks Innowacyjnych Branż Proeksportowych (IIBP).

2. Zbudowanie listy branż, oraz produktów, które spełniają kryteria innowacyjności, oraz potencjału eksportowego; wybór 20 branż, które zostaną poddane szczegółowej analizie porównawczej.

3.Opracowanie modelu ekonometrycznego na próbie 20 zaproponowanych branż, badającego wpływ środków finansowych z UE na rozwój eksportu.

4.Przedstawienie wniosków z analiz wraz z rekomendacjami innowacyjnych sektorów posiadających potencjał do promowania ich na rynkach zagranicznych

 

Sponsor: Ministerstwo Gospodarki