Nauka:
  • Magister ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski (2012-2014, studia na anglojęzycznym kierunku International Economics),
  • Stypendium programu Erasmus, Universite Libre de Bruxelles (2013),
  • Licencjat z ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski (2009-2012).
Języki:

Polski (ojczysty), angielski (biegły), francuski (średniozaawansowany), niemiecki (średniozaawansowany)

JAN TERESIŃSKI


Jan Teresiński

jest ekonomistą w CASE. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Warszawski, uzyskując tytuł magistra ekonomii (specjalność: International Economics) oraz licencjat z ekonomii (specjalność: ekonomia przedsiębiorstwa) na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Laureat konkursu im. Andrzeja Semkowa na najlepszą pracę magisterską obronioną na WNE UW (za pracę: “Comparing business cycles in Poland and Germany – a Bayesian DSGE approach”). Stypendysta programu Erasmus na Universite Libre de Bruxelles. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na makroekonomii, cyklach koniunkturalnych, polityce monetarnej i fiskalnej, handlu międzynarodowym oraz wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw. Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wspierając przygotowanie polskiego stanowiska dotyczącego Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 oraz w Ministerstwie Gospodarki, uczestnicząc w organizacji wydarzeń związanych z Polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE