Advisory, Europe, Labor market, social policy and social services, Polska, praca, rynek pracy

Praca dla młodych

Agnieszka Sowa, Maciej Sobolewski oraz Mateusz Walewski pod kierunkiem Stanisławy Golinowskiej uczestniczyli w kwietniu 2002 r. w badaniach AIG oraz Gazety Wyborczej na temat sytuacji ludzi młodych na ryku pracy. W kwietniu 2002 r. opublikowany został raport podsumowujący badania pt. Praca dla młodych. Jednocześnie w Gazecie Wyborczej ukazał się cykl artykułów współpracowników CASE poświęcony tej tematyce.