01 Sie 2005 - 01 Gru 2005

Stworzenie Europejskiego Obserwatorium mającego za zadanie wsparcie informacyjne debaty natemat polityki społecznej oraz wzmocnienie analityczne raportu na temat sytuacji społecznej w Unii Europejskiej

 

Opis Projektu:

Projekt ma zwiększyć wiedzę na temat rozwoju społeczno-ekonomicznego Unii Europejskiej zgodnie z art. 143 Traktatu Komisji Europejskiej, który stanowi, że Komisja powinna publikować roczne raporty na temat postępów w osiąganiu celów art. 136 Traktatu KE (dotyczących zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego oraz warunków życia). Rolą raportu było analizowanie zależności pomiędzy zmianami demograficznymi a rozwojem społecznym oraz monitorowanie wynikających z tego konsekwencji i wyzwań dla polityki. Jako uczestnicy konsorcjum wspótworzonego przez ENEPRI i koordynowanego przez holenderski Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), eksperci CASE pod kierunkiem Stanisławy Golinowskiej odpowiedzialni byli za część kontraktu, która obejmuje trendy demograficzne, włączając w to rozwój dzietności, śmiertelności, migracje oraz konsekwencje zwiększania się populacji dla wzrostu gospodarczego, jakości życia, rozwoju zasobów ludzkich, rynku pracy, ochrony społecznej, struktury gospodarstw domowych. Zespół CASE miał za zadanie śledzenie trendów demograficznych, przygotowywanie analiz oraz rekomendacji, a także raportów na temat rozwoju sytuacji społecznej w ramach krajów członkowskich i krajach kadydackich.

 

Sponsor:

Komisja Europejska - Directorate General Employment and Social Affairs