01 Lis 2002 - 01 Paź 2003

Model powiatowego rynku pracy. Projekt pilotażowy na terenie powiatu łomżyńskiego oraz miasta Łomża

Opis projektu:

 

Model powiatowego rynku pracy. Projekt pilotażowy na terenie powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża to jedenastomiesięczny projekt zrealizowany pod kierunkiem Stanisławy Golinowskiej. W przedsięwzięciu finansowanym przez  uczestniczyli Artur Radziwiłł, Maciej Sobolewski oraz Mateusz Walewski.

W wyniku projektu opracowane zostały:

  1. Krótkookresowy model prognostyczny powiatowego rynku pracy w mieście Łomża i Powiecie Łomżyńskim przekazany do użytkowania Powiatowemu Urzędowi Pracy.
  2. Analiza strukturalnych cech lokalnego rynku pracy, które decydują o jego kształcie w dłuższym okresie.
  3. Zestaw rekomendacji dla władz samorządowych opracowany na podstawie powyższych analiz oraz szeregu konsultacji z lokalnymi środowiskami.

Zaintersowani mogą zapoznać się z wynikami projektu opublikowanymi w książce pt. "Lokalny rynek pracy w Łomży i powiecie łomżyńskim - stan obecny i perspektywy rozwoju".

Projekt miał charakter pilotażowy, planowane jest rozpowszechnianie go wśród władz samorządowych innych powiatów.


Sponsor:

Komisja Europejska (budżet Programu Access 2000)