Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy, Mołdowa

Pomoc techniczna dla rządu Mołdowy

O projekcie:

W ramach kilku kolejnych subkontraktów Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) w latach 1999-2000 eksperci CASE uczestniczyli w programie pomocy technicznej rządu niemieckiego dla rządu Mołdowy. Artur Radziwiłł i Constantin Zaman skonstruowali model makroekonomiczny gospodarki Mołdowy i prowadzili szkolenia dla pracowników Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów nt. wykorzystania tego modelu w opracowaniu prognoz średniookresowych. Eksperci CASE doradzali także rządowi Mołdowy w kwestiach polityki społecznej (Stanisława Golinowska) i finansów publicznych (Artur Radziwiłł).