Advisory, Europe, Financial sector, fundusze inwestycyjne, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, System emerytalny, zabezpieczenie emerytalne

Prywatne fundusze emerytalne: między efektywnymi zasadami a racjonalnym nadzorem

O projekcie:

Projekt zrealizowany został we współpracy z Lithuanian Free Market Institute (Litwa), Center for the Study of Democracy (Bułgaria) oraz Jaan Tonisson Institute (Estonia) dzięki wsparciu finansowemu Freedom House. Prace międzynarodowego zespołu koordynowała Elena Leontjeva (LFMI, Litwa), ze strony CASE uczestniczyli w nim Stanisława Golinowska oraz Piotr Kurowski. Eksperci przygotowali analizę funkcjonowania funduszy emerytalnych i instytucji nadzoru na Litwie, Węgrzech, w Polsce, Bułgarii oraz Estonii.

Raport końcowy z badań pt. 'Rational Pension Supervision' ukazał się w serii Raporty CASE nr 36.