Europe, inwalidzi, Labor market, social policy and social services, Polska, Publikacje zewnętrzne, system rentowy, świadczenia rentowe

Zabezpieczenie społeczne inwalidów w Polsce i innych krajach

Książka prezentująca diagnozę systemu zabezpieczenia inwalidów w Polsce oraz projekcje liczby rencistów i wysokości wydatków na świadczenia rentowe, a także rekomendacje rozwiązań instytucjonalnych w polskim systemie rentowym.