bezrobocie, Europe, Institutional reforms, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, Publikacje zewnętrzne, rynek pracy

Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna

Spis treści:


Powitania
Leszek Balcerowicz
Longin Komołowski
Daniel Fried

Część I Rynek pracy i jego instytucje
Eugeniusz Kwiatkowski, Co tworzy i co niszczy miejsca pracy?
Randall K. Filer, Rola instytucji rynku pracy w tworzeniu dynamicznego zatrudnienia
Tomasz Mickiewicz, Płace, miejsca pracy i instytucje w perspektywie porównawczej
Patrick A. Puhani, Czy szkolenie przynosi korzyści? Ocena wpływu aktywnych programów rynków pracy na zatrudnienie w Polsce

Część II Warunki i bariery elastyczności oraz mobilności na rynku pracy
Guy Standing, Elastyczne zatrudnienie i regulacje. Konstruktywne myślenie o przyszłości w zjednoczonej Europie
Marek Góra, Rynek pracy na świecie w ciągłej restrukturyzacji

Część III Kwalifikacje, kapitał społeczny i reformy polityki społecznej
Kevin Lang, Instytucje rynku pracy i inwestycje w kapitał ludzki
Stanisława Golinowska, Kapitał ludzki, kapitał społeczny i reformy w sferze polityki społecznej a rynek pracy

Część IV Restrukturyzacja przemysłu a rynek pracy
Adam Lipowski, Uwagi o restrukturyzacji polskiego przemysłu
Gerhard Untiedt, Restrukturyzacja starych regionów przemysłowych - wyniki i wnioski dla polityki regionalnej i sektorowej oparte na doświadczeniach niemieckich i międzynarodowych
Mateusz Walewski, Przegląd rządowych programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1989-1998
Jan Macieja, Restrukturyzacja polskiego przemysłu węglowego

Część V Restrukturyzacja rolnictwa a problemy rynku pracy
Andrzej Kaleta, Warunki życia i potrzeby ludności wiejskiej w dobie restrukturyzacji - wyniki badań socjologicznych
Grzegorz Zabłocki, Wybrane problemy rynku pracy na obszarach wiejskich północnej Polski

Tworzenie nowych miejsc pracy i restrukturyzacja ekonomiczna - podsumowanie debaty

Zakończenie: Czynniki tworzące i "przeszkadzające" w tworzeniu zatrudnienia - ujęcie tabelaryczne