Zeszyty mBank-CASE

Kierunki niezbędnych reform w ochronie zdrowia. Co zmienia kryzys wywołany pandemią Covid-19?

Ograniczenia w sprawnym rządzeniu ochroną zdrowia oraz efektywnym zarządzaniu w placówkach zdrowotnych są w Polsce od około dwudziestu lat problemem trwałym. Pandemia Covid-19 wydobyła wszystkie niedostatki ochrony zdrowia w Polsce, które wcześniej stale podnoszono w pracach eksperckich oraz debacie publicznej. Nasze opracowanie na temat niezbędnych interwencji w ochronie zdrowia w obecnym czasie – szczytu epidemii Covid-19 w Polsce – jest wynikiem prezentacji oraz dyskusji na seminarium mBank – CASE, które odbyło się 15 kwietnia 2021 r. 

 

Dotychczasowe projekty reform nie były kompleksowe, nikła była też moc sprawcza tych projektów reform, które były oparte na trafnej i kompleksowej diagnozie sytuacji. Także w Fundacji CASE podejmowano prace wskazujące na główne przyczyny niedomagań ochrony zdrowia i rysujące się zagrożenia dla stanu zdrowia populacji. Pierwsze obejmowały analizy nieefektywności systemu po reformie z 1999 r. Wiele uwagi poświęcono zagrożeniom związanym z deficytem zasobów kadr medycznych i opiekuńczych, uwzględniając wprognozach czynnik starzenia się populacji z rosnącymi potrzebami leczniczymi i opiekuńczymi. Obok stale obecnego tematu niedofinansowania systemu ochrony zdrowia, w ostatnich latach podnoszono temat słabości rządzenia, braku niezbędnych informacji do diagnozowania problemów, braku procedur planistycznych, sprawozdawczych i ewaluacyjnych, niedostatek dialogu społecznego z pracownikami służby zdrowia, skutkującego uciążliwymi strajkami pielęgniarek, rezydentów, anestezjologów, fizjoterapeutów. Zwracano uwagę na niekompetencje zarządcze liderów politycznych w sektorze zdrowotnym, niezależnie od faktu ich niejednokrotnie bardzo wysokich kwalifikacji medycznych

 

Pandemia Covid-19 wydobyła wszystkie niedostatki ochrony zdrowia w Polsce, które wcześniej stale podnoszono w pracach eksperckich oraz debacie publicznej. Nasze opracowanie na temat niezbędnych interwencji w ochronie zdrowia w obecnym czasie – szczytu epidemii Covid-19 w Polsce – jest wynikiem prezentacji oraz dyskusji na seminarium mBank – CASE, które odbyło się 15 kwietnia 2021 r. (nagranie debaty jest dostępne pod linkiem: Kierunki niezbędnych reform w ochronie zdrowia - Bankier.pl)

 

Nawiązuje ono do wszystkich tematów podniesionych na seminarium mBank-CASE w 2018 r.: (1) potrzeby wzrostu nakładów na ochronę zdrowia połączonego z ich bardziej efektywną alokacją, (2) konieczności pilnego zainwestowanie w rozwój zasobów kadr medycznych, (3) wprowadzenia transparentnych i społecznie akceptowanych reguł indywidualnego współpłacenia oraz (4) sprawnego zarządzania publicznego (rządzenia) systemem ochrony zdrowia (zob. Golinowska et al. 2018). Dodatkowo wprowadza wątek organizacji ochrony zdrowia w odniesieniu do dylematów decentralizacji oraz autonomii głównych podmiotów zarządczych oraz placówek świadczenia usług zdrowotnych. Podnosi także problem zdrowia publicznego i konsekwencji zaniedbań tej stale niedowartościowanej części ochrony zdrowia. Każdy z podjętych tematów wymaga wprowadzenia wyjaśniającego stosowane kategorie oraz ogólniejsze zasady (i teorie), co ułatwi zrozumienie naszych rekomendacji. 

 

Czytaj / Pobierz publikację