bezrobocie, Europe, Labor market, social policy and social services, Łomża, Polska, powiat łomżyński, przedsiębiorczość, Publikacje zewnętrzne, rozwój lokalny, rynek pracy, zatrudnienie

Lokalny rynek pracy w Łomży i powiecie łomżyńskim - stan obecny i perspektywy

Przekazywana Czytelnikom publikacja jest wynikiem realizacji projektu „Model Powiatowego Rynku Pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża. Był to projekt pilotażowy realizowany w okresie grudzień 2002 – październik 2003 r.