07 Lut 2003

Lokalny rynek pracy w Łomży i powiecie łomżyńskim - stan obecny i perspektywy

Przekazywana Czytelnikom publikacja jest wynikiem realizacji projektu „Model Powiatowego Rynku Pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża. Był to projekt pilotażowy realizowany w okresie grudzień 2002 – październik 2003 r.