Inne

Główne wnioski, uzupełnienia i komentarze do Raportu CASE

Prezentowany tekst, pomyślany jako Executive Summary raportu CASE „Nasza Europa. 15 lat w Unii Europejskiej”, odbiega od klasycznej formuły streszczenia. Z jednej strony dodaje wiele informacji kontekstowych o charakterze historycznym oraz instytucjonalnym, stanowiących rodzaj wprowadzenia do rozważań prezentowanych w kolejnych rozdziałach. Z drugiej strony bazuje ściśle na wynikach i wnioskach przedstawianych przez autorów tych rozdziałów. Nie zmienia ich, nawet jeśli inaczej są formułowane pod względem redakcyjnym. Z konieczności jednak ujmuje zawarte treści w sposób syntetyczny, upraszczając niejednokrotnie opisywane problemy.


Potrzeba przygotowania syntetycznego tekstu stanowi wyraz sugestii pierwszych czytelników raportu, którzy uznali, że 250 stron eksperckich tekstów, wymaga dłuższego czasu na ich przestudiowanie. W gorącym momencie europejskiej debaty to za dużo. Tekst istotnie krótszy, czyli 25 stron, jednak nie zastępuje raportu. Ma zachęcić do czytania całości oraz wybranych rozdziałów, zgodnie z zainteresowaniem czytelnika.


Zakres raportu jest dowodem na to, że integracja europejska dokonuje się na bardzo wielu obszarach i przeniknęła do codziennego życia Polaków do tego stopnia, iż stała się jego oczywistym i przez to już niedostrzeganym wymiarem.

Opracowanie: prof. Stanisława Golinowska

 

Czytaj Streszczenie

 

Czytaj Raport