01 Sty 2005 - 01 Wrz 2005

Na ile polityka strukturalna Unii Europejskiej odpowiada potrzebom nowych krajów członkowskich?

 

Opis Projektu:

Celem projektu było zbadanie jaka byłaby optymalna, z punktu widzenia nowych krajów członkowskich, polityka strukturalna UE. W ramach projektu w maju 2005 r. odbyły się w Brukseli warsztaty, a we wrześniu 2005 r., publiczna konferencja.

Wyniki projektu opublikowano w książce:

From Policy Takers to Policy Makers. Adapting EU Cohesion Policy to the Needs of the New Member States, pod redakcją Jonasa Erikssona, Bengta O. Karlssona i Daniela Tarschysa, Sieps, Sztokholm, wrzesień 2005.

 

Partnerzy:

BICEPS - Łotwa
EUROPEUM - Czechy
Institute for World Economics - Węgry
Institute of Slovak and World Economics - Slovakia

 

Sponsor:

SIEPS - Swedish Institute for European Policy Studies