01 Paź 2006 - 02 Paź 2006

MICRODYN - Konkurencyjność przedsiębiorstw, regionów i przemysłów w gospodarce opartej na wiedzy: czy w Europie jest miejsce na wzrost oparty na tworzeniu miejsc pracy?

10.2006 - 01.2011

Opis:

Celem projektu jest podjęcie próby przeanalizowania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz konkurencyjności europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Analiza będzie prowadzona równolegle i współzależnie na trzech poziomach: na poziomie przedsiębiorstw, na poziomie regionalnym oraz na poziomie przemysłów. W badaniu zastosowane zostanie podejście od dołu do góry, tzn. analiza rozpocznie się od studiów nad działaniami i strategiami podejmowanymi przez przedsiębiorstwa, a następnie na poziomie regionów i w końcu - krajów. Za takim podejściem kryje się następujące rozumowanie: zbadanie mikroekonomicznych podstaw innowacji, konkurencyjności i wzrostu na poziomie przedsiębiorstwa, jak również interakcji przedsiębiorstw z rynkiem pracy, ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia natury tychże procesów na poziomie regionów, przemysłów i całej gospodarki, a co za tym idzie, dla zrozumienia wzrostu gospodarczego. Z perspektywy polityki gospodarczej oznacza to, że wpływ strategii realizowanych przez przedsiębiorstwa, przemysły i regiony na gospodarkę poszczególnych krajów i na Unię Europejską może być prawidłowo opisany i zrozumiany wówczas, gdy zbadane zostaną zmiany wywoływane w zachowaniu się przedsiębiorstw. Projekt zasadza się na wykorzystaniu zintegrowanych i porównywalnych danych dla przedsiębiorstw z krajów Unii Europejskiej. W badaniach wykorzystane zostaną także rozbudowane bazy danych dla regionów i przemysłów.
 

Wiecej o projekcie: www.micro-dyn.eu


Partnerzy:

WIIW - Vienna Institute for International Economic Studies
CESR - Center for Economic and Strategic Research
DEEP - University of Lausanne
IAW - University of Tubingen
IE HAS - Hungarian Academy of Science
FEEM - Fondazione Eni Enrico Mattei
TIK - University of Oslo
NUPI - Institute of International Affairs
GGDC - University of Groningen
KTH - Royal Institute of Technology
FELU - Universityof Ljubljana
EEG - Universidad Compultense de Madrid
Judge - University of Cambridge
AM - Alphametrics UK
ERUDITE - Research Group on the Use of Panel Data in Economics
NBP - National Bank of Poland 

CASE research finding semianar 13 October 2010: Barriers to innovation among Polish enterprises.  Results for the political economy.